Archiv článků

S.M.E.D. workshop

15.09.2015 14:00
Metoda  S.M.E.D. neboli Quick Changeover je účinná metoda pro analýzu a redukci času nutného pro výměnu nástroje či přetypování výroby. Výměny jsou hodnotu nepřidávající operace. Krátký čas výměn nám umožňuje dělat výměnu častěji, tím zmenšovat výrobní dávky a snižovat výrobu na sklad. S...

Lean a Six Sigma basic (Six Sigma Yellow Belt)

15.09.2015 13:26
Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma projektu.Dozví se jaké jsou druhy projektů, jaké nástroje lze použít pro výběr správného projektu atd.Představíme si všech sedm (resp. osm) druhů...

Six Sigma Green Belt

15.09.2015 13:25
Osmidenní školení nabízející plné osvojení metody Six Sigma na úrovni Green Belt. Detailní proškolení fází DMAIC a dvanácti kroků Six Sigma projektu. Po absolvování školení budou účastníci schopni sestavit a vést své vlastní projektové týmy. Už v rámci školení mohou budoucí greenbelti řešit své...

MSA – Measurement System Analysis

15.09.2015 13:20
Analýza měřícího systému Exaktní nástroj, který ověřuje, zda použitá měřící metoda je správná a jestli jsme schopni správně rozeznat dobré díly od špatných. Ve všech procesech, kde dochází k měření, bychom měli náš způsob měření ověřit. K tomu nám slouží analýza měřícího systému....

5S - Organizace a vizualizace pracoviště

15.09.2015 13:19
5S je ucelená metoda standardizace a organizace pracoviště. 5S nejsou jen pravidla pro úklid. Je to základní kámen pro standardizaci a bez ní není možné úspěšně provádět zlepšování a optimalizaci našich procesů. Fungující 5S systém zvyšuje kvalitu, bezpečnost na pracovišti a v neposlední řadě...

TPM, S.M.E.D. a OEE

15.09.2015 13:10
Total Productive Maintenance - Produktivní údržba TPM je nástrojem řídící strategie podniku, který je navržen tak, aby vytěžil ze zařízeních maximum díky zapojení zaměstnanců. Průměrné náklady na údržbu a obnovu strojů mohou být až ve výši 10 % obratu firmy. Základními principy TPM je...

VSM - Value Stream Mapping

15.09.2015 13:05
Grafický nástroj, který nám pomáhá analyzovat a zlepšovat výrobní procesy, toky informací a materiálu, množství rozpracovanosti atd. Každý proces představuje tok. Tok materiálu, informací, peněz. Pomocí VSM si dokážeme tyto toky lépe představit, pochopit je a optimalizovat. VSM nám pomáhá...

Kurzy v anglickém jazyce

15.09.2015 00:00
Všechna školení a workshopy nabízíme také v anglickém jazyce.

5S workshop

03.06.2012 14:43
5S je ucelená metoda standardizace a organizace pracoviště. 5S nejsou jen pravidla pro úklid. Je to základní kámen pro standardizaci a bez ní není možné úspěšně provádět zlepšování a optimalizaci našich procesů. Fungující 5S systém zvyšuje kvalitu, bezpečnost na pracovišti a v neposlední řadě...
Záznamy: 1 - 9 ze 9