Six Sigma

Je disciplinovaný proces, který za použití dat, systematicky redukuje defekty. Six Sigma se zaměřuje na analýzu a zlepšení stávajících procesů a to přináší bezchybné produkty.

Redukuje defekty nejdůležitější pro zákazníka.

Six Sigma může být aplikována v jakémkoliv procesu. Všude, kde máme měřitelný problém a identifikovatelné potenciální příčiny.

Six Sigma projekt je založen na pěti fázích DMAIC.

  • D EFINE

  • M EASURE

  • A NALYZE

  • I  MPROVE

  • C ONTROL

 

Lean Manufacturing

Nástroj pro zvýšení finanční výkonosti podniku. Eliminace plýtvání - odstranění všech procesů a kroků, které nepřidávají výrobku hodnotu.                     

Zjednodušení procesů.

Vizualizace  

Optimalizace údržby                                                                                                                                                                                       

Standardizace ve výrobě

Cíle:

Vyrábět pouze co je potřeba, kdy je potřeba,v množství jaké zákazník požaduje, zapojovat zaměstnance, zaměřovat se na neustálé zlepšování, odstraňovat překážky a nejužší místa ve výrobě.