5S - Organizace a vizualizace pracoviště

15.09.2015 13:19

5S je ucelená metoda standardizace a organizace pracoviště.

5S nejsou jen pravidla pro úklid. Je to základní kámen pro standardizaci a bez ní není možné úspěšně provádět zlepšování a optimalizaci našich procesů.

Fungující 5S systém zvyšuje kvalitu, bezpečnost na pracovišti a v neposlední řadě produktivitu.

- zahrnuje standardy pro umístění nástrojů, materiálů, informací, pravidla pro úklid, kontrolu, vyhodnocování.

Zkratka 5S znamená:

  1. Sort - Vytřiď - vytřídit všechny věci na potřebné a nepotřebné
  2. Straight - Srovnej  - srovnání, uložení, označení míst pro potřebné věci (vše na svém místě a místo pro všechno)
  3. Shine - Ukliď, vyčisti  - vše potřebné v perfektní kondici
  4. Standardize - Standardizuj  - vytvoření standardů pro udržování pořádku a vyhodnocování 5S na pracovištích
  5. Sustain - Udržuj - 5S není jednorázová akce. Pravidelnými audity zajistíme fungování 5S trvale.

Určení kurzu: Management, střední management, mistři ve výrobě, operátoři.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Cena: 4 600,- Kč. Při počtu účastníků z jedné firmy vyšším než deset osob, sleva 10 % !