5S workshop

03.06.2012 14:43

5S je ucelená metoda standardizace a organizace pracoviště.

5S nejsou jen pravidla pro úklid. Je to základní kámen pro standardizaci a bez ní není možné úspěšně provádět zlepšování a optimalizaci našich procesů.

Fungující 5S systém zvyšuje kvalitu, bezpečnost na pracovišti a v neposlední řadě produktivitu.

- zahrnuje standardy pro umístění nástrojů, materiálů, informací, pravidla pro úklid, kontrolu, vyhodnocování.

Zkratka 5S znamená:

  1. Sort - Vytřiď - vytřídit všechny věci na potřebné a nepotřebné
  2. Straight - Srovnej  - srovnání, uložení, označení míst pro potřebné věci (vše na svém místě a místo pro všechno)
  3. Shine - Ukliď, vyčisti  - vše potřebné v perfektní kondici
  4. Standardize - Standardizuj  - vytvoření standardů pro udržování pořádku a vyhodnocování 5S na pracovištích
  5. Sustain - Udržuj - 5S není jednorázová akce. Pravidelnými audity zajistíme fungování 5S trvale.

Workshop probíhá přímo u zákazníka a je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Po teoretické části workshopu, kde si účastníci osvojí znalosti o metodě 5S, se tým odebere do procesu, aby provedl průchod výrobou, při kterém se bude zaměřovat na nedostatky z pohledu 5S. Tým společně vyhodnotí 5S na začátku workshopu.

Poté tým nedostatky vyhodnotí a následně je všechny odstraní. Po zlepšení, které na pracovišti proběhlo, je nutné vymyslet opatření aby toto zlepšení bylo trvalé. Následně proběhne opětovné vyhodnocení 5S a na závěr bude průběh a výsledek workshopu odreportován managementu firmy.

Vzhledem k tomu, že 5S by mělo být implementováno do celé firmy, neboť stejná pravidla platí jak v procesu, tak i v kanceláři, je tento workshop vhodný pro každého, od managementu firmy, přes THP pracovníky až po operátory.

 

Rozsah workshopu: 2 dny ( cca 16 hodin)

Cena: 8 000,- Kč /osobu ( vč. DPH)  Minimální počet účastníků jsou 3 osoby.