MSA – Measurement System Analysis

15.09.2015 13:20

Analýza měřícího systému

Exaktní nástroj, který ověřuje, zda použitá měřící metoda je správná a jestli jsme schopni správně rozeznat dobré díly od špatných. Ve všech procesech, kde dochází k měření, bychom měli náš způsob měření ověřit. K tomu nám slouží analýza měřícího systému. Prověření měřícího systému MUSÍ být provedeno, aby se ZAJISTILA efektivní a přesná analýza charakteristik procesu nebo výrobku.

Celková variabilita = variabilita produktu + variabilita měřícího systému

Naměřené hodnoty = skutečná hodnota + chyba měření

MSA vyhodnocuje náš způsob měření na základě testu opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření - Gage R & R.

Vzhledem k tomu, že data se rozdělují na dvě hlavní skupiny, používáme také dva druhy MSA. MSA pro atributivní data, která dostáváme nejčastěji z vizuální kontroly, určující pouze dobrý/špatný a MSA pro variabilní data, která získáváme měřením.

Účastníci školení se naučí používat oba druhy MSA. Dále obdrží již připravené Gage R & R výpočtové matice, vytvořené v MS Excel.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Určeno pro management, mistry ve výrově, kvalitáře, metrology, procesní techniky.

Rozsah: 8 hodin

Cena: 3 900,- Kč/osobu   

Při počtu účastníků z jedné firmy vyšším než šest, 10 % sleva!