TPM, S.M.E.D. a OEE

TPM, S.M.E.D. a OEE

Total Productive Maintenance - Produktivní údržba

TPM je nástrojem řídící strategie podniku, který je navržen tak, aby vytěžil ze zařízeních maximum díky zapojení zaměstnanců.
Průměrné náklady na údržbu a obnovu strojů mohou být až ve výši 10 % obratu firmy.
Základními principy TPM je zapojení operátorů do běžné údržby.
Údržba je zaměstnána pouze odbornější činností a tím jí zbývá více času na diagnostiku a prevenci.

S.M.E.D. Single Minute Exchange of Dies - Analýza rychlých výměn

Účinná metoda pro analýzu a redukci času nutného pro výměnu nástroje či přetypování výroby.                                                                                   Výměny jsou hodnotu nepřidávající operace.
Krátký čas výměn nám umožňuje dělat výměnu častěji, tím zmenšovat výrobní dávky a snižovat výrobu na sklad.
S nižšími skladovými zásobami souvisí menší nároky na prostor, menší investice do materiálu, kratší dodací doby a větší schopnost pružněji reagovat na požadavky zákaznníka.

OEE Overall Equipment Effectiveness - ukazatel celkové efektivity využití zařízení

Skvělá metrika, která nám poskytuje cenné informace o naší výrobě.                                                                                                             Vyhodnocení zahrnuje jak efektivně využíváme zařízení pro výrobu v poměru k jeho dostupnosti
Dále zahrnuje poměr skutečného výkonu proti ideálnímu.
Poslední částí výpočtu je poměr nekvality a celkového množství vyrobených kusů.

 

Určeno pro vedoucí výroby, vedoucí logistiky, plánovače výroby, údržbu atd.

Stejně jako u všech ostatních školení obdrží účastníci školící podklady a osvědčení o absolvování školení.

Rozsah: 16 hodin ( 2 dny)

Cena: 8 500,- Kč/osobu (vč. DPH)    Při počtu účastníků z jedné firmy vyšším než deset, sleva 10 % !